קורס-תיווך-נדלן

קורס הכנה לבחינת רשם המתווכים

המרצה :דייויד חקמון מומחה לנדל"ן

מתכונת הקורס מסלול ערב עשרה מפגשים פעם בשבוע מהשעה 17:00 – 20:00

תנאי קבלה : מעל גיל 18 אזרח ישראלי, ללא עבר פלילי, לא פושט רגל.

תעודה : תעונק מטעם רשם המתווכים משרד המשפטים לאחר הצלחה במבחן .

מתי מתחיל הקורס : 16-03-2016  ,יום רביעי

זמן : 17:30 עד 20:30

איפה מתקיים: רחוב הארבע 16 תל אביב (בתוך בית הספר לספורט)
חניה : בשפע
שתיה וכיבוד קל

טלפון: 054-4916803   

 שם מלא (שדה חובה)

כתובת מייל (שדה חובה)

טלפון (שדה חובה)

נושא

הודעה


סילבוס קורס תיווך נדל”ן

להלן סילבוס קורס תיווך נדל"ן של "עולם הנדל"ן

מפגש ראשון  דיני מתווכים

מבוא לעולם הנדל"ן ועולם התיווך

חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו- 1996 תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי הבחינה), תשנ"ז-1997 פתרון שאלות בדיני המתווכים.

מפגש שני דיני הגנת צרכן

חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 הטעיה וניצול מצוקה. עונשין ותרופות. פתרון שאלות בדיני הגנת הצרכן

מפגש שלישי  דיני חוזים

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973 כריתת חוזה, קיום החוזה, הוראות כלליות, תרופות בשל הפרה. פתרון שאלות בדיני חוזים

 

מפגש רביעי  דיני מקרקעין

חוק המקרקעין תשכ"ט- 1969. עסקאות ורישומן, בעלות והחזקה, זכויות במקרקעי

הזולת בתים משותפים

פתרון שאלות בדיני מקרקעין

 

 

מפגש חמישי דיני מכר דירותחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  הבטחת השקעות רוכשי דירות

פתרון שאלות מכר דירות

מפגש שישי דיני מיסוי מקרקעין חוק מיסוי מקרקעין (מס שבח ורכישה) תשכ"ג -1973 פרשנות, הטלת המס, שווי מכירה ורכישה, פטורים לדירות.

פתרון שאלות מיסוי מקרקעין

מפגש שביעי דיני תיכנון ובניה חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965  פרשנות, מוסדות התכנון, היטל השבחה, פיצויים ירידת ערך

פתרון שאלות בתכנון ובניה

מפגש שמיני  דיני הגנת הדייר חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב -1972

דמי מפתח, אי פינוי, שינוי מטרה פתרון שאלות בדיני הגנת הדייר

מפגש תשיעי  דיני ירושות

פרטת עיזבון , פיסקי דין

פתרון שאלות בנושאי פסקי דין וירושות

מפגש עשירי מרתון בחינות

סיכום החומר הנלמד ופתרון בחינות משנים קודמות

טיפים להצלחה בבחינה.

 

צרו קשר

שם מלא (שדה חובה)

כתובת מייל (שדה חובה)

טלפון (שדה חובה)

נושא

הודעה